หจก.สปริงเกลอร์ไทย

ชุดผสมปุ๋ย

สำหรับผสมปุ๋ย เพื่อจ่ายเข้าระบบน้ำสปริงเกลอร์

ปุ๋ยที่ใช้ควรเป็นปุ๋ยน้ำ หรือปุ๋ยเม็ดที่ผสมเข้ากับน้ำให้ละลายก่อนแล้วค่อยทำการจ่ายเข้าระบบ  

แสดง 1-6 จาก 6 รายการ