หจก.สปริงเกลอร์ไทย

���������������������������

ปั๊มไดโว่ สำหรับดูดน้ำออกจากพื้นที่ ใช้กับการติดตั้งระบบน้ำพุ

การเลือกใช้ปั๊มไดโว่ จะเลือกใช้ตามปริมาณน้ำของปั๊ม โดยได้มากจากการเลือกหัวน้ำพุ และความสูงของหัวน้ำพุ

ซึ่งจะมีปริมาณน้ำไม่เท่ากัน ในแต่ละหัว และระดับการจ่ายน้ำของหัว  

อย่างเช่น หัวน้ำพุฟองเบียร์ เปิดสูง 50 ซม. ปริมาณน้ำ 56 ลิตร/นาที หากต้องการใช้ 4 หัว ก็น้ำเอา 4X56 = 224 ลิตร/นาที

ควรใช้ปั๊มที่จ่ายน้ำได้ 250 ลิตร/นาทีอย่างน้อย คือปั๊ม 400W.

แสดง 1-4 จาก 4 รายการ