หจก.สปริงเกลอร์ไทย

��������������������������������������������� TIMER

อุปกรณ์สำหรับตั้งเวลา เพื่อทำให้ระบบสปริงเกลอร์เป็นระบบอัตโนมัติ

เปิดปิดตามเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ที่จำเป็นประกอบด้วย วาล์วไฟฟ้า

วาล์วไฟฟ้า จะใช้ไฟ 24VAC โดยสามารถกำหนดเวลาการทำงานของระบบสปริงเกลอร์ ได้เป็นชั่วโมงนาที

โดยเมื่อถึงเวลาที่กำหนดตัวตั้งเวลาจะสั่งให้วาล์วเปิด และเมื่อหมดเวลาวาล์วจะปิด และสั่งไปที่วาล์วตัวต่อไป

TIMER จะเป็นตัวกำหนดเวลาการเปิดปิดของระบบ

ส่วนตัววาล์วไฟฟ้าทำหน้าที่เปิดปิดน้ำ เหมือนวาล์วน้ำทั่วไป

โดยรับคำสั่งการเปิดปิดจาก TIMER

TIMER 1 ตัวจะสามารถควบคุมวาล์วได้ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป แล้วแต่รุ่นของ TIMER

แต่ TIMER ไม่สามารถควบคุมการทำงานของปั๊มได้ ในกรณีที่ปั๊มเป็นปั๊มหอยโข่ง

อาจจะต้องมีการประกอบ TIMER เข้าในตู้คอนโทรล

เพื่อเพิ่มวงจรสำหรับปั๊มเข้าไปด้วย เพื่อให้ปั๊มและวาล์วทำงานสอดคล้องกัน

แต่ในกรณีที่ปั๊มเป็นปั๊มอัตโนมัติ ตู้คอนโทรลก็ไม่จำเป็น

อุปกรณ์เสริมอีกอย่างสำหรับระบบอัตโนมัติ คือ เรนเซนเซอร์ ( ตัวตัดน้ำฝนอัตโนมัติ )

ใช้ในกรณีที่ฝนตก เพื่อตัดระบบการทำงานของสปริงเกลอร์

หลังจากฝนหยุดตกแล้วในครั้งต่อไประบบจะทำงานตามเวลาเดิมที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องตั้งเวลาใหม่

สินค้าในหมวดนี้เป็นสินค้านำเข้าจากอเมริกา และ อิตาลี

        วาล์วไฟฟ้าเกลียวใน ขนาด 1/2 วาล์วไฟฟ้า     หม้อแปลง สำหรับวาล์วไฟฟ้า   หม้อแปลง

ผังวงจรการติดตั้ง TIMER เข้ากับวาล์วไฟฟ้า

แสดง 1-9 จาก 9 รายการ