หจก.สปริงเกลอร์ไทย

วาล์วไฟฟ้า

โซลินอยวาล์ว หรือวาล์วไฟฟ้า สำหรับต่อเชื่อมกับระบบตั้งเวลา

เพื่อทำให้ระบบเป็นอัตโนมัติ ใช้ไฟ 24 VAC

อุปกรณ์เพิ่มเติม หม้อแปลงไฟ 24 VAC หม้อแปลง สำหรับวาล์วไฟฟ้า ใช้ร่วมกัน

และเครื่องตั้งเวลา เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ TORO 4 โซน - คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดรูปจริง  ทำหน้าที่กำหนดเวลาทำงานของวาล์วไฟฟ้า สั่งให้วาล์วเปิด-ปิด ตามเวลา

แสดง 1-12 จาก 19 รายการ