หจก.สปริงเกลอร์ไทย

หัวฉีดสเปรย์

หัวฉีดสเปรย์ สำหรับงานรดน้ำไม้พุ่ม หรือพืชที่ต้องการน้ำปานกลาง ละอองน้ำละเอียดกว่ามินิสปริงเกลอร์ 

จ่ายน้ำได้มากกว่าหัวพ่นหมอก แรงดันใช้งาน 2-3 บาร์  รัศมี 0.80 -1.5 เมตร มีให้เลือกทั้งแบบวงกลม และแบบครึ่งวงกลม

ติดตั้งกับท่อพีอี สามารถปักลงบนท่อโดยตรง หรือ ต่อผ่านก้านเกลียวได้  ก้านเกลียว FS 90 อุปกรณ์เพิ่มเติมคือ

สายไมโคร และข้อต่อสายไมโคร

ภาพแสดงการทำงานของหัว

http://www.youtube.com/watch?v=JJSbCnK4w3c&feature=related


แสดง 1-12 จาก 23 รายการ