หจก.สปริงเกลอร์ไทย

หัวมินิสปริงเกลอร์

ระบบมินิสปริงเกอร์ ระบบที่เน้นการประหยัดน้ำ

กระจายน้ำได้ตั้งแต่ 1-5 เมตร แรงดันใช้งาน 2 บาร์

ละอองน้ำจะเป็นเม็ดเล็กๆ ละเอียดกว่าสปริงเกลอร์

ในหมวดสวนเกษตร ใช้ได้ทั้งงานสวนในบ้าน และงานเกษตรทั่วไป  

ภาพแสดงการทำงานของมินิสปริงเกลอร์

http://www.youtube.com/watch?v=a5UVVIPZ04Y&feature=related

แสดง 1-12 จาก 24 รายการ