หจก.สปริงเกลอร์ไทย

หัวสปริงเกลอร์ IMPACT

ระบบสปริงเกอร์ IMPACT สปริงเกลอร์แบบลอยตัว นิยมใช้ในการปลูกพืชไร่

รัศมีตั้งแต่ 8-30 ม. แรงดัน 2-5 บาร์ แล้วแต่รุ่น ใช้ร่วมกับปั๊มขนาดใหญ่ หากต้องการรัศมีมาก

เป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายสูงในเรื่องของปั๊ม และขนาดท่อ

ภาพแสดงการทำงานของหัว

http://www.youtube.com/watch?v=p6g7OSvI5GQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=suHpg082Tc0&feature=related

แสดง 1-12 จาก 42 รายการ