หจก.สปริงเกลอร์ไทย

ท่อพีอี

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาท่อพีอี โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากลูกค้าต้องการท่อจำนวนมากๆ ต้องทำการสั่งจองล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์

ทางร้านจะแจ้งกำหนดการผลิตให้ท่านทราบอีกคร้ง

ท่อพีอีจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ท่อ HDPE และ ท่อ LDPE

ท่อ LDPE เป็นท่อที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 16 มม.  20 มม. และ 25 มม.  โดยทั่วไปนิยมใช้ในงานเกษตร

ซึ่งเป็นท่อที่ไม่ต้องรับแรงดันมากนัก เพราะต่อเชื่อมมาจากท่อเมนที่มีขนาดใหญ่ แรงดันส่วนมากจะตกอยู่กับท่อเมน

ท่อเมนจึงต้องเป็น HDPE ท่อHDPE เป็นท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 32 มม. ขึ้นไป จะแบ่งเป็น PN 4 , PN 6 , PN10 

PN หมายถึง การรับแรงดันของท่อ เช่น PN 4 รับแรงดันได้ 4 บาร์ PN 6 รับแรงดันได้ 6 บาร์ ตัวกำหนดการเลือกท่อ

คือปั๊ม และหัวสปริงเกลอร์ หัวสปริงเกลอร์แต่ละรุ่นจะต้องการแรงดันใช้งานแตกต่างกันไป

อย่างเช่น 2 บาร์   4  บาร์  6 บาร์ จึงต้องเลือกขนาดปั๊มที่สามารถสร้างแรงดันได้เท่ากันที่หัวต้องการ

และต้องเลือกขนาดที่ให้ทนได้แรงดันได้มากกว่าแรงดันใช้งานของปั๊มและหัว เพื่อป้องกันการเสียหายของท่อ   

แสดง 1-8 จาก 8 รายการ