หจก.สปริงเกลอร์ไทย

บทความ

ข้อมูลสำหรับออกแบบระบบน้ำเบื้องต้น

09-03-2560 13:34:31น.

                                                 

ข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบระบบน้ำเบื้องต้น

๑. ความกว้างยาวของพื้นที่ ( หน่วยเป็นเมตร )

๒.ระยะทางจากแหล่งน้ำจนถึงพื้นที่ใช้งาน

๓.จำนวนแถวที่ปลูกต้นไม้ ระยะห่างของต้น จำนวนหัวสปริงเกลอร์ที่ใช้ต่อต้น

เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว

มาคำณวนงบประมาณการติดตั้งสปริงเกลอร์กัน

๑. คุณต้องทำการเลือกหัวสปริงเกลอร์ที่ต้องการใช้

และดูว่าสปริงเกลอร์ที่คุณเลือกใช้น้ำกี่ลิตรต่อชั่วโมง

อย่างเช่น ๗๐ ลิตรต่อชั่วโมง ก็เอา ๖๐ มาหาร เป็นลิตรต่อนาที

๒.คำณวนหัวสปริงเกลอร์จากจำนวนต้นไม้  อย่างเช่น ๑ ต้น ต่อ ๑ หัว

ปลูกต้นไม้ทั้งหมด ๑๐๐ ต้น ใช้หัวสปริงเกลอร์ ทั้งหมด ๑๐๐ หัว

เลือกใช้สปริงเกลอร์รุ่น ๗๐ ลิตร/ชม. หรือ เท่ากับ ๑.๑๖ ลิตรต่อนาที

นำเอา ๑.๑๖ ลิตรมาคูณ ๑๐๐ เท่ากับ ๑๖๖ ลิตรต่อนาที

๓. การเลือกใช้ท่อเมน ควรเลือกให้เหมาะกับปริมาณน้ำ

ที่ต้องการใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของหัวสปริงเกลอร์