หจก.สปริงเกลอร์ไทย

บทความ

การเลือกใช้หัวสปริงเกลอร์

09-03-2560 13:34:31น.

การเลือกใช้หัวสปริงเกลอร์

1. สปริงเกลอร์สวนเกษตร เหมาะสำหรับพืชผัก

ผลไม้ ที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง-มาก

2. มินิสปริงเกลอร์ เหมาะสำหรับสวนเกษตรสมัยใหม่ที่ต้องการประหยัดน้ำ ให้ปริมาณน้ำน้อย

ทำให้ประหยัดขนาดท่อ และขนาดปั๊ม

3. มินิสเปรย์ เหมาะสำหรับไม้พุ่ม บริเวณแนวรั้ว

มีทั้งแบบครึ่งวงกลม และแบบวงกลม

จ่ายน้ำละเอียดกว่าแบบมินิสปริงเกลอร์

4. สปริงเกลอร์ POP-UP เหมาะสำหรับสนามหญ้าที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง มีความสวยงามเมื่อติดตั้งเสร็จ ไม่เกะกะพื้นที่ มีความคงทน

5. สปริงเกลอร์ IMPACT เหมาะสำหรับพืชไร่

ขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่มากๆ หัวมีรัศมีค่อนข้างไกล

ทำให้ใช้หัวน้อยลง แต่จะต้องใช้กับท่อใหญ่

6. สปริงเกลอร์ BIG GUN

เหมาะสำหรับสนามฟุตบอล

จ่ายน้ำรัศมีกว้าง ใช้น้ำและแรงดันมาก

เป็นระบบใหญ่ที่ใช้งบมาก  

 

7. หัวน้ำหยด เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีปั๊ม

ไม่ต้องอาศัยแรงดัน มากนัก

ประหยัดน้ำ แต่ใช้เวลาทำงานมากกว่าสปริงเกลอร์

8. หัวพ่นหมอก ใช้ปริมาณน้ำน้อย แต่ใช้แรงดันมาก ( 2-4 bar )

 ให้ละอองละเอียดเหมือนหมอก

ใช้กับสวนกล้วยไม้ โรงเห็ด

 ใช้ลดอุณหภูมิของบ้านในหน้าร้อน

ช่วยสร้างบรรยากาศในร้านอาหาร