หจก.สปริงเกลอร์ไทย

บทความ

การติดตั้งข้อต่อแรงดันสูง

09-03-2560 13:34:31น.

การติดตั้งข้อต่อ แบบแรงดันสูง

ข้อควรระวัง : เวลาติดตั้งต้องตัดปลายท่อให้ตรง ถ้าตัดท่อไม่ตรงอาจเกิดการรั่วซึมได้